ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสในการเข้าใช้งาน ระบบชุมนุมออนไลน์
ชื่อผู้ใช้งาน เป็นเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่านในการเข้าชุมนุม ใช้รหัสเดียวกับการเรียนออนไลน์
นักเรียนที่ยังไม่ทราบรหัสผ่านสามารถขอดูได้จาก Line : KS Connect
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ https://lin.ee/xUbKqN1

ลงชื่อเข้าใช้งาน